ورود | عضويت سه شنبه 29 مهر ماه 1393
 
لینک های مفید
اطلاعيه ها
 
قابل توجه دانشجویان محترم گروه کامپیوتر - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
کلاسهای خانم دکتر آیت سه شنبه مورخ 1393/7/29 برگزار نمی شود و جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد .  

اطلاعیه در خصوص تشکیل کلاس اصول حسابداری رشته صنایع - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
اولین جلسه کلاس درس اصول حسابداری رشته صنایع چهار شنبه مورخ 1393/08/07 ساعت 8 برگزار می شود  

قابل توجه دانشجویان رشته تاریخ - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس (تاریخ تشیع 1 ) مورخ 93/8/11 ساعت 12 - 11.30 از فصل دوم در کلاس 127 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان رشته تاریخ - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس ( تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی از سال چهلم تا 227 هجری ) از ابتدای کتاب تا صفحه 56 مورخ 93/8/4 ساعت 10 - 8 در کلاس 127 برگزار می گردد .  

قابل توجه داشجویان رشته مدیریت بازرگانی - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
دانشجویان گرامی که درس تجزیه و تحلیل سیستم ها را اخذ نموده اند ، جهت کار عملی این درس می بایست گزارش بررسی جریان کار سازمانی را رسم نموده و همراه با تشریح سازمان به کلاس ارائه نمایند .  

قابل توجه داشجویان رشته مدیریت بازرگانی - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس ( سیستم های اطلاعات مدیریت )‌ تا پایان فصل چهارم مورخ 93/8/7 ساعت 11 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس (‌شبکه های کامپیوتری 1 )‌از فصل 2 و 3 کتاب شبکه های کامپیوتری مورخ 93/8/10 برگزار می گردد  

قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی زبان - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میانترم دروس ( متون سیاسی و متون مطبوعاتی ) استاد طغیانی مورخ 93/8/15 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون های میانترم دروس استاد ناصری به صورت زیر می باشد . درس ( مدیریت مراکز پیش دبستانی تا پایان فصل 8 ) مورخ 93/8/22 ******* درس ( مقدمات مدیریت آموزشی تا پایان فصل 7 ) مورخ 93/8/22 ******* درس ( روش تحقیق تا پایان فصل 7 )‌ مورخ 93/8/15 ******* درس ( روان سنجی ) مورخ 93/8/15 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان رشته شیمی کاربردی - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس (‌شیمی صنعتی 1 ) از فصل اول تا چهارم مورخ 93/8/18 ساعت 12 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی زبان - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس (‌واژه شناسی )‌مورخ 93/8/18 ساعت 10- 9 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی زبان - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس (‌بررسی ساخت مقابله ای )‌ مورخ 93/8/11 ساعت 12 - 10 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس های (‌کلیات حقوق از صفحه 1 تا 130 ) و ( حقوق تطبیقی از صفحه 1 تا 120 )‌ روز شنبه مورخ 93/8/3 ساعت 14.30 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی زبان - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس ( نگارش پیشرفته ) تا انتهای فصل 4 به صورت تشریحی مورخ 93/8/3 ساعت 12.30 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان گرامی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس آشنایی با دفاع مقدس مورخ 93/7/26 از فصل اول تا آخر فصل دهم برگزار می گردد . خواهران ساعت :‌13.30 - 13 ------ برادران ساعت : 15.30 - 15  

قابل توجه دانشجویان دروس استاد سپهری زاده - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس ( ریاضی 2 ) زیست شناسی مورخ 93/9/6 ساعت 14 تا 16 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان دروس استاد سپهری زاده - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس ( ریاضی 2 ) مهندسی صنایع مورخ 93/9/6 ساعت 11 تا 14 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان دروس استاد سپهری زاده - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس ( ریاضی 1 ) مهندسی نرم افزار مورخ 93/9/6 ساعت 8 تا 11 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان دروس استاد بابایی - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس ( روش های و فنون تدریس ) مورخ 93/8/2 ساعت 8 صبح برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان دروس استاد بابایی - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس ( زبان تخصصی آموزش پیش دبستانی و دبستانی )‌مورخ 93/8/9 ساعت 12 برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان دروس استاد بابایی - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس ( متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی ) مورخ 93/8/9 ساعت 10 صبح برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان دروس استاد احقاقی - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس (‌زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت )‌روز چهارشنبه مورخ 93/7/30 ساعت 11 صبح برگزار می گردد .  

قابل توجه دانشجویان دروس استاد احقاقی - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میانترم درس ( زبان عمومی ) روز چهارشنبه مورخ 93/8/7 ساعت 9 صبح برگزار می گردد .  

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس استاد دهقانپور - شنبه 26 مهر ماه 1393
کلاسهای استاد مهشید دهقانپور دوشنبه مورخ 1393/07/28 برگزار نمی شود  

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس استاد هادی رجبی - شنبه 26 مهر ماه 1393
کلاسهای اصول حسابداری 2 با استاد رجبی شنبه مورخ 26/07/1393 و سه شنبه مورخ 29/07/1393 برگزار نمی شود .  

اطلاعیه در خصوص درس پروژه - کارورزی با استاد تاجمیر ریاحی - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
دانشجویان محترمی که درس پروژه و کارورزی با استاد تاجمیر ریاحی اخذ نموده اند در مورخ 25/07/1393 ساعت 9:30 در دانشگاه جهت هماهنگی با استاد حضور یابند .  

دانشجویان گرامی که درس کار تحقیقی با استاد انصاری اخذ نموده اند سه شنبه 1393/08/20 ساعت 14 جهت هما - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
دانشجویان گرامی که درس کار تحقیقی 1و 2 با استاد انصاری اخذ نموده اند سه شنبه مورخ 1393/08/20 ساعت 14 جهت هماهنگی با استاد به دانشگاه مراجعه نمایند  

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس استاد انصاری روز سه شنبه مورخ 1393/07/22برگزار نمی شود . جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد .  

قابل توجه دانشجویان علوم تربیتی - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
کلاس کارآموزی 1و 2 و پروژه تحقیقات با استاد رخ فرد سه شنبه مورخ 1393/07/29 ساعت 12:30 برگزار می شود .  

قابل توجه دانشجویان شیمی
تاریخ تشکیل کلاس های شیمی رنگ و نانو به صورت زیر می باشد . 23/07/93 ---- 1393/8/07---- 1393/08/021----1393/09/05 ----1393/09/19-------------------------------- تاریخ تشکیل کلاسهای اصول تصفیه استاد صمیمی بشرح ذیل می باشد : 1393/07/30-----1393/08/14----------1393/08/28 -------------1393/09/12-----------1393/09/26  

تغییر ساعت کلاسی دروس استاد کمالی - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
دانشجویان محترمی که درس ارزیابی کار و زمان با استاد کمالی اخذ نموده اند درس مربوطه از ساعت 8 تا 9:45 و درس ایمنی و بهداشت از ساعت 9:45 تا 11 روزهای جمعه برگزار می شود .  

دانشجویان محترم حقوق : - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
درس حقوق اداری 1 با استاد سمیعی از ساعت 8 صبح به ساعت 13 و درس حقوق سازمانهای بین الملل از ساعت 10 صبح به 15 بعد از ظهر تغییر یافته است شروع کلاس از مورخ 22/08/1393 می باشد .  

اطلاعیه در خصوص عدم تشکیل کلاس شیمی 1 با استاد طائی - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
کلاسهای درس شیمی 1 و آزمایشگاههای شیمی 1رشته زیست با استاد طائی مورخ 1393/07/29 برگزار نمی شود .  

اطلاعیه در خصوص عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه خانم دکتر آیت مورخ 29/07/1393 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
کلاس درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری زبان تخصصی رشته کامپیوت با استاد آیت سه شنبه مورخ 1393/07/29 برگزار نمی شود  

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس فارسی با استاد منصور یان اخذ نموده اند میرساند - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
درس فارسی استاد منصوریان از جمعه ساعت 15 به یکشنبه ساعت 10 تغییر یافته است  

قابل توجه کلیه دانشجویان که درس فارسی با استاد شجاعی اخذ نموده اند میرساند : - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
درس فارسی با استاد شجاعی جمعه مورخ 25/07/1393 برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد .  

قابل توجه خواهرانی که درس تربیت بدنی 2 (‌ورزش 1 ) را اخذ نموده اند - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
گروه بندی کلاس ها به صورت زیر می باشد : والیبال روزهای شنبه ( خانم مهدی فر ) ‌ گروه 1 ساعت :‌ 9- 8 ----- گروه 2 ساعت 10.15 - 9.15 ................... روزهای چهارشنبه ( خانم محمدی )‌ گروه 1 ساعت :‌ 9- 8 ------ گروه 2 ساعت : 10.15 - 9.15 .................... بدمینتون روزهای شنبه ( خانم محمدی )‌ گروه 1 ساعت :‌ 11.30 - 10.30 ------- گروه 2 ساعت : 12.30 - 11.30 ................... روزهای دوشنبه ( خانم اسدالهی ) گروه 1 ساعت : ‌ 9- 8 ------- گروه 2 ساعت : 10.15 - 9.15 ................... روزهای چهارشنبه ( خانم اسدالهی ) گروه 1 ساعت :‌ 11.30 - 10.30 ................... بسکتبال روزهای دوشنبه (خانم پورمحمدی ) گروه 1 ساعت :‌ 11.30 - 10.30 ------- گروه 2 ساعت : 12.30 - 11.30 ................. روزهای چهارشنبه ( خانم پورمحمدی ) گروه 1 ساعت : 12.30 - 11.30 ( شروع کلاس ها از روز شنبه مورخ 19/7/93 می باشد ) .............حضور در کلاس و پوشش ورزشی الزامیست . نشانی : چهارراه عطار به سمت خیابان ژاندارمری - ورزشگاه نشاط  

قابل توجه کلیه خواهرانی که درس تربیت بدنی 1 (‌تربیت بدنی عمومی )‌را اخذ نموده اند
کلاس های تربیت بدنی 1 به صورت زیر برگزار می شود : روزهای شنبه ( خانم غفرانی ) ----- گروه 1 ساعت : 9-8 ----- گروه 2 ساعت : 10.15 - 9.15 ----- گروه 3 ساعت : 11.30- 10.30 ----- گروه 4 ساعت : 12.30 - 11.30 ...................... روزهای دوشنبه ( خانم پورمحمدی ) گروه 1 ساعت : 9 - 8 ------ گروه 2 ساعت : 10.15 - 9.15 ................. (خانم غفرانی ) گروه 1 ساعت : 11.30 - 10.30 ------ گروه 2 ساعت : 12.30 - 11.30 .............. روزهای چهارشنبه ( خانم غفرانی ) گروه 1 ساعت : 9 - 8 ------ گروه 2 ساعت : 10.15 - 9.15 ............... ( خانم پورمحمدی ) گروه 1 ساعت : 11.30 - 10.30 ------- گروه 2 ساعت : 12.30 - 11.30 ( شروع کلاس ها از روز شنبه مورخ 19/7/93 می باشد .) ........ حضور در کلاس و پوشش ورزشی الزامیست . نشانی : چهارراه عطار به سمت خیابان ژاندارمری - ورزشگاه نشاط  

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
به دلیل تغییر در برخی برنامه ها و اضافه شدن ساعت کلاس بعضی از دروس لطفا مجدداً نسبت به اخذ گزارش 101 اقدام نمایید .  

قابل توجه دانشجویان گرامی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
کلیه کلاس های استاد ابوطالبی ( مدیریت تولید - تجارت الکترونیک 1 و 2 )‌روز جمعه مورخ 18/7/93 برگزار نمی شود . آزمون میانترم درس تجارت الکترونیک 2 ( 2/8/93 )‌ طبق همان ساعت کلاس برگزار می شود .  

قابل توجه دانشجویان گرامی - شنبه 12 مهر ماه 1393
طبق هماهنگی انجام شده بین دانشجویان و استاد غلامی ، جلسه دوم درس تفسیر موضوعی 17/8 طبق همان ساعت قبلی می باشد . امتحان میانترم این درس آخرین جلسه کلاس مورخ 15/9 برگزار می شود .  

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت صنعتی - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
طبق هماهنگی انجام شده بین دانشجویان و استاد جواد تاجمیر ریاحی تاریخ تشکیل کلاس ها به صورت زیر می باشد . روابط صنعتی : 2/8 -17/8 - 23/8 - 30/8 - 7/9 ساعت 10-8 مبانی مدیریت صنعتی : 2/8 -17/8 - 23 /8 - 30/8 - 7/9 ساعت 13-10 امتحان میانترم روابط صنعتی 30 /8 و مبانی مدیریت صنعتی 7/9 می باشد .  

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق - شنبه 12 مهر ماه 1393
کلاس درس حقوق تطبیقی با استاد دانش روز چهارشنبه مورخ 16/7/93 برگزار نمی شود .  

قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی زبان - شنبه 12 مهر ماه 1393
کلاس درس ترجمه نوار و فیلم با استاد قریشیان روز پنجشنبه مورخ 17/7/93 ساعت 13-10 برگزار نمی شود .  

قایل توجه دانشجویان محترم رشته شیمی
آزمایشگاه شیمی معدنی1 با سرکار خانم دریانورد سه شنبه 15 مهر با دو گروه باقیمانده در لیست انتظار که هنوز ثبت نام نکرده اند ساعت 12:30 الی 14 و 14 الی 16 برگزار میگردد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
به دلیل تغییر در برخی برنامه ها و اضافه شدن ساعت کلاس بعضی از دروس لطفا مجدداً نسبت به اخذ گزارش 101 اقدام نمایید .  

قابل توجه دانشجویان گرامی - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
طبق هماهنگی انجام شده بین دانشجویان و استاد حسین زمانی مدرس درس مدیریت مالی 1 ، شروع کلاس از تاریخ 24/7/93 می باشد .  

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
کلاس های استاد جبل عاملی روز پنجشنبه مورخ 10/7/93 تشکیل نمی شود . کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود .  

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
کلاس کارآموزی و کارورزی با خانم دکتر پروین عباسی روز شنبه مورخ 12/7/93 ساعت 9 صبح و کلاس پروژه تحقیقاتی روز شنبه مورخ 19/7/93 ساعت 9 صبح برگزار می شود .  

قابل توجه دانشجویان رشته شیمی - يكشنبه 06 مهر ماه 1393
کلاس توجیهی آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 ( همه گروه ها ) روز دوشنبه ساعت 8:30 برگزار می شود .  

قابل توجه دانشجویان رشته شیمی - يكشنبه 06 مهر ماه 1393
کلاس توجیهی آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ( همه گروه ها ) روز سه شنبه ساعت 13 برگزار می شود  

قابل توجه دانشجویان گرامی - يكشنبه 06 مهر ماه 1393
کلاس های استاد گلسا حیدری به صورت زیر برگزار می شود : درس ساختمان داده ( شنبه و یکشنبه ساعت 11 - 8 ) درس ریاضیات گسسته ( شنبه و یکشنبه ساعت 14 - 11 )  

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
شروع کلاس متون حقوقی 2 با استاد صادقی از تاریخ 11/7/93 می باشد .  

قابل توجه دانشجویان رشته شیمی - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
کلاس های شیمی رنگ و نانو شیمی در تاریخ 9/7/93 برگزار نمی شود .  

قابل توجه دانشجویان گرامی - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
کلاس درس مدیریت مالی 1 با استاد حسین زمانی پنجشنبه این هفته مورخ 3/7/93 ساعت 15 تشکیل می شود .  

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
درس گذراندن اوقات فراغت خودخوان اعلام شد .  

نکته مهم
شروع ترم جدید ( نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 ) از مورخ 25/6/93 می باشد . نیمه اول ترم از مورخ 25/6/93 لغایت 16/8/93 نیمه دوم ترم از مورخ 17/8/93 لغایت 28/9/93 می باشد .  

نکته مهم
به اطلاع کلیه دانشجویانی که دروس آنها شامل 2 مرحله ( تئوری و آزمایشگاهی) است می رساند که مرحله مرحله آزمایشگاهی آنها پس از اولین جلسه تئوری کلاسشان برگزار می گردد .  

کلاس حسابداری پیشرفته 1 با استاد عابدی مورخ 31/6/93 برگزار نمی شود .
کلاس حسابداری پیشرفته 1 با استاد عابدی مورخ 31/6/93 برگزار نمی شود .  

قابل توجه دانشجویان محترمی که درس توسعه اقتصادی را اخذ نمو ده اند - چهارشنبه 19 شهریور ماه 1393
تاریخ شروع کلاس درس مربوطه از روزهای سه شنبه به روزهای پنجشنبه تغییر یافته است .  

   

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا