ورود | عضويت شنبه 08 شهریور ماه 1393
 
اطلاعيه ها
 
اطلاعیه - يكشنبه 04 خرداد ماه 1393
دانشجویان محترمی که درس پروه با استاد ابوطالبی اخذ نموده اند دوشنبه مورخ 93/03/05 ساعت 5 بعد از ظهر جهت رفع اشکال به دانشگاه کلاس 130 مراجعه نمایند ضمنا جهت تحویل کار عملی درس مدیریت تولید همان تاریخ ذکر شده مراجعه نمایند .  

آزمون میانترم دروس دکتر محمدی - چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم مبانی و اصول سازمان و مدیریت مورخ 93/02/28 ساعت 9 صبح تا ص 160 کلاس 121 برگزار می شود .***آزمون میانترم مدیریت اسلامی 1 مورخ 93/02/28 ساعت 14 تا ص 160 کلاس 121 برگزار می شود .****آزمون میانترم مدیریت اسلامی 2 مورخ 93/02/30 ساعت13 تا از فصل 11 تا ص296 کلاس 225برگزار می شود .**** آزمون میانترم مدیریت اسلامی 2 مورخ 93/02/30 ساعت 8:30 تا ص 160 کلاس 121 برگزار می شود .***** آزمون میانترم مبانی مدیریت بازرگانی مورخ 93/02/30 ساعت 8:30 تا ص 200کلاس 121 برگزار می شود .  

اطلاعیه در خصوص دروس کارورزی استاد اسکندری - شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393
تمامی دانشجویان محترمی که درس کارورزی با استاد اسکندری اخذ نموده اند و موفق به ارائه گزارش نشده اند مورخ 93/03/01 ساعت 10 به دانشگاه کلاس 213 مراجعه نمایند  

آزمون میانترم درس فیزیک 2 رشته کامپیوتر استاد صفری - شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس فیزیک 2 رشته کامپیوتر استاد صفری مورخ 93/02/31 ساعت 10 برگزار می شود .  

آزمون میانترم درس اصول فقه 2 با استاد مکتوبیان مورخ 93/02/29 - چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس اصول فقه 2 با استاد مکتوبیان مورخ 93/02/29 از ص215 تا آخر ساعت کلاسی برگزار می شود .  

کلاس جبرانی درس کامپایلر - شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393
کلاس اضافه درس کامپایلر مورخ 93/02/29 ساعت 8:30 برگزار می شود .  

کلاس جبرانی درس سیستم عامل با استاد معظمی - يكشنبه 21 اردیبهشت ماه 1393
کلاس جبرانی درس سیستم عامل با استاد معظمی یکشنبه مورخ 93/02/28 ساعت 14 برگزار می شود  

اطلاعیه در خصوص کلاس جبرانی دروس استاد شکوهی - دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1393
قابل توجه دانشجویان محترمی که درس تحقیق در عملیات 1 با استاد شکوهی اخذ نموده اند میرساند کلاس جبرانی درس مربوطه مورخ 93/02/31 ساعت 11 و درس کاربرد آمار رشته صنایع مورخ 93/02/31 ساعت 13 برگزار می شود  

اطلاعیه در خصوص عدم تشکیل کلاسهای استاد حسین خانی - دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1393
کلاسهای استاد حسین خانی مورخ 93/02/29 برگزار می شود و جبرانی آن مورخ 93/02/30 ساعت 16:30 برگزار می شود  

ارائه کار تحقیقی با استاد هادیان - شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393
دانشجویان محترمی که کار تحقیقی 1 با استاد هادیان اخذ نموده اند جهت ارائه درس مربوطه مورخ 93/02/31 ساعت 16 به کلاس 214 مراجعه نمایند. حضور تمامی دانشجویان الزامی است  

آزمون میانترم و پایان ترم استاد خدادادزاده - شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس شیمی آلی 2 مورخ 93/02/29 ساعت 12 از فصول 3-4-5-6 برگزار می شود *** آزمون پایان ترم آزمایشگاه شیمی آلی 2 با استاد خدادادزاده مورخ 93/02/30 ساعت 12 صبح برگزار می شود .  

اطلاعیه درخصوص کلاس کارورزی استاد شفیعی - چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1393
باطلاع دانشجویان محترم که واحد کارورزی با استاد شفیعی اخذ نموده است میرساند جلسه بررسی کار عملی و رفع اشکالات روز سه شنبه مورخ 93/02/30 ساعت 15 برگزار می شود .  

اطلاعیه در خصوص عدم تشکیل کلاسهای دکتر حلبیان - شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393
کلاسهای استاد حلبیان مورخ 93/02/28 برگزار نمی شود وجبرانی آن مورخ 93/03/04 در همان ساعت کلاسی برگزار می شود  

ازمون میانترم - شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
مون میانترم مبانی و اصول سازمان و مدیریت مورخ 93/02/28 ساعت 9 صبح تا ص 160 کلاس 121 برگزار می شود .***آزمون میانترم مدیریت اسلامی 1 مورخ 93/02/28 ساعت 14 تا ص 160 کلاس 121 برگزار می شود .****آزمون میانترم مدیریت اسلامی 2 مورخ 93/02/30 ساعت13 تا از فصل 11 تا ص296 کلاس 225برگزار می شود .**** آزمون میانترم مدیریت اسلامی `پیشرفته مورخ 93/02/30 ساعت 8:30 تا ص 160 کلاس 121 برگزار می شود .***** آزمون میانترم مبانی مدیریت بازرگانی مورخ 93/02/30 ساعت 8:30 تا ص 200کلاس 121 برگزار می شود .  

آزمون پایان ترم درس شیمی آلی 2 - چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1393
آزمون پایان ترم درس آزمایشگاه شیمی آلی 2 مورخ 93/02/30 ساعت 10 صبح با استاد خدادادزاده برگزار می شود  

اطلاعیه در خصوص کلای استاد شریفی - چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1393
دانشجویان محترم که درس اصول و راهنمایی و مشاوره خانواده با استاد شریفی اخذ نموده اند جهت تحویل کار عملی مورخ 93/02/28 ساعت 11 به دانشگاه مراجعه نمایند .  

اطلاعیه درخصوص عدم تشکیل کلاسهای استاد دانش رشته حقوق - دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 1393
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق که در نیمسال اول سال تحصیلی 93-92درس حقوق بین الملل عمومی 1 و حقوق بین الملل خصوصی 1 و حقوق بشر در اسلام و حقوق سازمانهای بین الملل با استاد دانش اخذ نموده اند میرساند کلیه کلاسهای ذکر شده در مورخ چهارشنبه 93/02/24 تشکیل نمی شود و جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد .  

آزمون میانترم - يكشنبه 21 اردیبهشت ماه 1393
آزمون پایان ترم آزمایشگاه سیستم عامل با استاد معظمی مورخ 93/02/25 ساعت 8 صبح برگزار می شود  

آزمون میانترم - يكشنبه 21 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس فناوری اطلاعات برای مدیران مورخ 93/02/28 ساعت 16 برگزار می شود .  

اطلاعیه درخصوص عدم تشکیل کلاس خانم میرزاخانی - يكشنبه 21 اردیبهشت ماه 1393
کلاس درس معادلات دیفرانسیل کلیه رشته ها و ریاضی عمومی رشته زیست استاد میرزاخانی پنج شنبه مورخ 93/02/25 تشکیل نمی شود و جبرانی آن یکشنبه مورخ 28/02/93 به ترتیب ساعت 11-08 ( معادلات دیفرانسیل) و 14-11 ( ریاضی عمومی زیست ) و همان روز آزمون میانترم درس ریاضی عمومی 1 برگزار می شود .  

آزمون میانترم و عملی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری مورخ 93/02/30 ساعت 8:30 برگزار می شود . - چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم و آزمون عملی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری سه شنبه مورخ 93/02/30 ساعت 8:30 برگزار می شود  

اطلاعیه - شنبه 20 اردیبهشت ماه 1393
قابل توجه دانشجویان محترمی که درس اقتصاد کلان با استاد رجبی دارند میرساند که مورخ 93/02/22 ساعت 14 برگزار می شود  

اطلاعیه - شنبه 20 اردیبهشت ماه 1393
کلاسهای شیمی آلی 2 و کاربرد طیف سنجی با استاد خدادادزاده یکشنبه مورخ 93/02/21 برگزار نمی شود  

تحویل گزارش کارورزی و پروژه عملی خانم دکتر عباسی - شنبه 20 اردیبهشت ماه 1393
کلیه دانشجویان که کار عملی وپروژه با استاد عباسی اخذ نموده اند مورخ 93/02/27 ساعت 9 به دفتر هیئت علمی خواهران خانم دکتر عباسی مراجعه نمایند .  

تحویل گزارش کارورزی و پروژه عملی خانم دکتر عباسی - شنبه 20 اردیبهشت ماه 1393
کلیه دانشجویان که کار عملی وپروژه با استاد عباسی اخذ نموده اند مورخ 93/02/27 ساعت 9 به دفتر هیئت علمی خواهران خانم دکتر عباسی مراجعه نمایند .  

اطلاعیه درخصوص کارورزی استاد شریفی علوم تربیتی - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
جهت ارائه کارورزی با استاد شریفی 1393/02/28 ساعت 11 کلاس 228 مراجعه نمایند .  

آزمون میانترم - پنج شنبه 21 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس اقتصاد مهندسی رشته مهندسی صنایع 18/02/93 ساعت 11 برگزار میگردد. **** آزمون میانترم درس فرایند های تولید رشته مهندسی صنایع 18/02/93 برگزار میگردد. **** آزمون میانترم درس نقشه کشی عمومی رشته مهندسی صنایع 11/02/93 برگزار میگردد.  

آزمون میانترم درس حقوق تجارت 4 رشته حقوق - چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس حقوق تجارت 4 با استاد میر شکاری مورخ 93/02/24 ساعت 10 تا ص 95 برگزار می شود .  

آزمون میان ترم آمار و احتمالات مهندسی و آمارو احتمالات کاربردی با استاد مهری - چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میان ترم آمار و احتمالات مهندسی و آمارو احتمالات کاربردی روز دوشنبه مورخ 93/02/24 ساعت 9 برگزار می شود .  

آزمون میانترم درس اصول حسابداری رشته صنایع - چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس اصول حسابداری رشته صنایع مورخ 93/02/30 ساعت 14 از فصول 2-3--4-5 برگزار می شود .  

ازمون میانترم درس استاد عابدی - چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393
ازمون میانترم درس حسابداری پیشرفته 2 تا آخر فصل 4 مورخ 93/02/22 ساعت 15 برگزار می شود  

اطلاعیه در خصوص دروس کار تحقیقی 1و 2 با استاد انصاری - چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393
کلیه دانشجویان محترمی که درس کار تحقیق 1و 2 با استاد انصاری اخذ نموده اند مورخ 93/04/10 ساعت 15 جهت ارائه درس مربوطه به دانشگاه مراجعه نمایند حضور تمامی دانشجویان در تاریخ فوق الزامی است  

آزمون میانترم - چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس گرافیک کامپیوتری از فصل 3-5-6 مورخ 93/02/21 ساعت 14 برگزار می شود  

اطلاعیه - چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393
کلاس جبرانی درس سیستم عامل با استاد معظمی یکشنبه مورخ 93/02/21 ساعت 11 برگزار می شود .  

اطلاعیه - چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393
کلاس های استاد جعفری روز چهارشنبه مورخ 93/02/24 برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام می شود .  

آزمون میانترم درس روش تحقیق رشته علوم تربیتی مورخ 93/02/30 از چهار فصل اول ساعت 11 تشکیل می شو - چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس روش تحقیق رشته علوم تربیتی مورخ 93/02/30 از چهار فصل اول ساعت 11 تشکیل می شو د  

ازمون میانترم درس تکامل با استاد شمس مورخ 93/02/22 ساعت 10 برگزار می شود . - سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1393
ازمون میانترم درس تکامل با استاد شمس مورخ 93/02/21 ساعت 10 تا سر ص 128برگزار می شود .  

آزمون میانترم درس کلیات زبانشناسی 1 مورخ 93/02/29 ساعت 8:30 تا پایان فصل ششم برگزار می شود - سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس کلیات زبانشناسی 1 مورخ 93/02/29 ساعت 8:30 تا پایان فصل ششم با استاد شیخ فرشی برگزار می شود  

اطلاعیه در خصوص درس استاد شهسوارگر - سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1393
کلاس ریاضی عمومی 1 رشته فناوری استاد شهسوارگر از مورخ 93/02/30 به مورخ 93/02/21 ساعت 9 صبح تغییر پیداکرده است حضور کلیه دانشجویان در جلسه آخر کلاس الزامی است .  

آزمون میانترم درس آیین دادرسی مدنی 2 - يكشنبه 14 اردیبهشت ماه 1393
ازمون میانترم درس آیین دادرسی مدنی 2 پنج شنبه مورخ 93/02/18 ساعت 11 برگزار می شود .  

اطلاعیه - يكشنبه 14 اردیبهشت ماه 1393
کلیه دروس استاد مکتوبیان در دوشنبه مورخ 93/02/15 برگزار نمی شود و جبرانی آن متعاقبا اعلام می شود  

آزمون میانترم درس حسابداری صنعتی 2 با استاد تودشکی مورخ 93/02/18 ساعت 14 تا آخر فصل 3 برگزار می - يكشنبه 14 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس حسابداری صنعتی 2 با استاد تودشکی مورخ 93/02/18 ساعت 14 تا آخر فصل 3 برگزار می شود .  

اطلاعیه کلاس تئوری پزشکی قانونی با استاد قبادی نیا - شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
کلاس تئوری پزشکی قانونی با استاد قبادی نیا اولین جلسه مورخ 1393/02/15 ساعت 15 و دومین جلسه 93/02/18 بر گزارمی شود .  

اطلاعیه - شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
کلاس جبرانی استاد عقیلی دوشنبه مورخ 93/02/15 برگزار نمی شود .  

آزمون میانترم دروس استاد دهقان- چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس بهداشت روانی مورخ 93/02/17 ساعت 10 صبح تا پایان ص 150 *** آزمون میانترم درس مقدمات روانپزشکی مورخ 93/02/17 ساعت 10 صبح تا پایان ص 150 برگزار می گردد .  

آزمون میانترم
آزمون میان ترم درس زبان تخصصی رشته مهندسی صنایع 16 اردیبهشت ساعت 11:30 برگزار میگردد. -- آزمون میان ترم درس کنترل پروژه رشته مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی 30 اردیبهشت ساعت 8:30 برگزار میگردد.  

آزمون میانترم دروس استاد قربانیان - شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
ازمون میانترم درس جامعه شناسی رشته حسابداری مورخ 93/02/20 ساعت 10 صبح تا آخر فصل 8 و درس شناخت روحیات ملل مورخ 93/02/20 ساعت 8 تا آخر فصل 3 برگزار می شود .  

آزمون میانترم درس استاد روح اللهی - شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم فقه 5 رشته الهیات مورخ 93/02/15 ساعت 15 برگزار می شود *** آزمون میانترم فقه 2 مورخ 93/02/24 ساعت 13:30 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس جداسازی و شناسایی با ترکیبات آلی مورخ 1393/02/29 ساعت 8:30 **** آزمون میانترم درس شیمی آلی 2 از فصول یک تا 6 مورخ 1393/02/29 ساعت 12 ***** پایان ترم آزمایشگاه شیمی آلی 2 مورخ 93/02/21 ساعت 10 برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس استاد سپهری زاده - شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس مبانی منطق و نظریه مجموعه ها مورخ 93/02/18 ساعت 11 از ص 1 تا ص 156 **** آزمون میانترم درس ترکیبات و کاربردها مورخ 93/02/25 ساعت 11 فصل 7 و 9 *** آزمون میانترم درس احتمال 1 مورخ 93/02/25 ا ساعت 11 ز فصول 1و 2و 3 برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس استاد شاهسواری - شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس تجزیه و تحلیل آن در سازمان مورخ 93/02/28 ساعت 15 از سه فصل اول کتاب *** تجزیه و تحلیل سیستمها مورخ 93/02/24 ساعت 15 از چهار فصل اول کتاب به اضافه دو فصل آخر **** سیستمهای اطلاعاتی مدیریت رشته صنایع مورخ 93/02/28 ساعت 16 از چهار فصل اول کتاب **** سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( رشته مدیریت بازرگانی )‌ مورخ 93/02/24 ساعت16 از چهار فصل اول کتاب برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد آخوندی- شنبه 10 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس مدیریت کیفیت و بهره وری 1393/01/23 ساعت 10صبح از فصلهای 1و 2 و 11 و 7 برگزار می شود ..............آزمون میانترم درس مدیریت و سازماندهی 1393/01/23 ساعت 8 صبح از فصلهای 1و 2 و 3 برگزار می شود .............و میانترم درس منابع انسانی 1392/12/24 ساعت 13 از فصل 1و 2 و 3و 4 برگزار می شود ., مدیریت فناوری مورخ 23/01/1393 از فصلهای 1تا 4 ساعت 10 برگزار می شود  

جلسه گروهبندی کارگاه عمومی2 و کارگاه عمومی جوش رشته مهندسی صنایع
جلسه گروهبندی کارگاه عمومی2 و کارگاه عمومی جوش رشته مهندسی صنایع دوشنبه 15 اردیبهشت ساعت10 صبح در اصفهان-خیابان کهندژ-پیام نور اصفهان-کارگاه -آقای محمدعلی نوروزی برگزار میگردد.  

آزمون میانترم درس فنون تجزیه تحلیل با استاد اسکندری - چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه 1393
ازمون میانترم درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها تا پایان فصل ششم مورخ 16/02/1393 ساعت 11 صبح برگزار می شود .  

آزمون مجدد میان ترم درس اصول و مبانی نظری با استاد اعظمی مورخ 93/2/15 ساعت 15 برگزار می شود . - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
آزمون مجدد میان ترم درس اصول و مبانی نظری با استاد اعظمی مورخ 93/2/15 ساعت 15 برگزار می شود .  

آزمون میانترم و جبرانی کلاس درس استاد مفتاق - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
جبرانی کلاس زبان پیش دبستانی مورخ 93/02/17 ساعت 8 برگزار می شود .***آزمون میانترم روانشناسی شخصیت مورخ 93/02/24 تا پایان فصل 7 برگزار می شود  

آزمون میانترم - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
ازمون میانترم مهندسی نرم افزار 2 مورخ 93/02/16 از فصل 17-18-19-20 برگزار می شود .  

ازمون میانترم دروس استاد شکوهی - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
ازمون میانترم درس کاربرد آمار در مهندسی صنایع دوشنبه مورخ 93/02/22ساعت 13 تا آخر فصل 4 برگزار می شود .*** آزمون مجدد درس مبانی برنامه ریزی کامپیوتر دوشنبه مورخ 93/02/29 ساعت 8 تا آخر فصل 5 بصورت تشریحی برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد غفاری - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی تا سرفصل هفتم مورخ 1393/02/22 ساعت 8 صبح برگزار می شود .  

اطلاعیه در خصوص کلاس شیشه گری - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
جلسه اول درس شیشه گری دوشنبه مورخ 1393/02/22 ساعت 9:30 و جلسه بعدی سه شنبه مورخ 1393/02/30 ساعت 9:30 برگزار می شود  

آزمون میانترم استاد آقادادی - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس طرح ریزی واحد های صنعتی مورخ 1393/02/028 ساعت 13 برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد امامی درس انقلاب اسلامی - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
ازمون میانترم درس انقلاب اسلامی مورخ 1393/02/21 ساعت 14 برگزار می شود  

اطلاعیه - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
کلاسهای استاد شکوهی مورخ 1393/02/15 برگزار نمی شود  

آزمون میانترم دروس استاد اسکندری - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس مدیریت منابع انسانی مورخ 1393/02/16 ساعت 8:30 تا پایان فصل ششم برگزار می شود ضمنا لازم است کلیه دانشجویان کارعملی خود را تا تاریخ فوق ارائه نمایند .**** آزمون میانترم درس مدیریت استراتژیک 1393/02/16 ساعت 10:30 تا پایان فصل سوم برگزار می گردد .  

آزمون میانترم دروس استاد میرزاخانی - سه شنبه 09 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی از دو فصل 1 و 2 مورخ 18/02/1393 ساعت 9:30 *** ودرس نظریه مقدماتی اعداد از دوفصل اول مورخ 1393/02/21 ساعت 9:30 *** بهینه سازی خطی مورخ 1393/02/25 از 3 فصل اول ساعت 9:30 ****ساختمان داده و الگوریتم ها مورخ 1393/02/21 از فصول 3-6-7 ساعت 8:30 *** برنامه سازی پیشرفته مورخ 93/02/11 از فصول 1و2و3و 4 مورخ 9:30**** معادلات دیفرانسیل مورخ 93/02/18 ساعت 8 صبح از فصول ا-2 *** جبر 3 مورخ 93/02/18 ساعت 9:30 از جزوء و فصل 6 کتاب برگزار می شود  

آزمون میان ترم دروس استاد وهاب زاده - يكشنبه 07 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس متون تاریخی به زبان فارسی تا ص 121 تا آخر فصل سوم مورخ 93/02/13 ساعت کلاسی و درس متون تاریخی به زبان عربی تا آخر درس 7 مورخ 93/02/13 ساعت کلاس برگزار می شود .  

آزمون میان ترم دروس استاد میر صالحیان - يكشنبه 07 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس ترجمه کتون مطبوعاتی 2 مورخ 1393/02/10 ساعت 8 صبح و درس دستور نگارش 2 ساعت 11 مورخ 93/02/10 از چها ر فصل اول و درس بررسی مقابله ای ساخت جمله مورخ 93/02/10 ساعت 13 از هشت درس اول برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس استاد دانش - يكشنبه 07 اردیبهشت ماه 1393
ازمون میانترم درس حقوق بین الملل عمومی 1 مورخ 93/02/10 ساعت کلاس و میانترم سازمانهای بین الملل مورخ 93/02/10 ساعت کلاس برگزار می شود .  

ازمون میانترم استاد نجاتبخش - يكشنبه 07 اردیبهشت ماه 1393
ازمون میانترم درس فیزیک استاد نجاتبخش مورخ 93/02/15 ساعت 9 صبح برگزار می شود .  

اطلاعیه - يكشنبه 07 اردیبهشت ماه 1393
درس روان سنجی با استا عباسی پنج شنبه از ساعت 11 به ساعت 10 تغییر پیدا کرده است  

آزمون میانترم سمینار دکتر محمدی - يكشنبه 07 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس سمینار در مسائل بازاریابی ( نظری ) از کتاب تمرین مدیریت نوشته دکتر رضا علی نوروزی ساعت 8:30 مورخ 1393/02/08 برگزار می شود .  

اطلاعیه در خصوص کلاسهای استاد سالاری - چهارشنبه 03 اردیبهشت ماه 1393
کلاسهای استاد سالاری پنجشنبه مورخ 04/02/1393 برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد رامین رحیمی - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس زبانهای برنامه سازی 1115168 رشته علوم کامپیوتر ( چند بخشی ) مورخ 93/02/17 ساعت کلاس تا آخر فصل 4 از کتاب جعفر نژاد قمی برگزار می شود  

کارگاه عمومی1وکارگاه ماشین ابزار رشته مهندسی صنایع
جلسه گروهبندی کارگاه عمومی1 و کارگاه ماشین ابزار رشته مهندسی صنایع شنبه6 ادیبهشت ساعت8 الی10 در اصفهان-خیابان کهندژ-پیام نور اصفهان-جنب نمازخانه-کارگاه ماشین ابزار-آقای باقریه برگزار میگردد.  

آزمون میانترم و پایان ترم دروس استاد شیرین رحیمی - چهارشنبه 03 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس خواندن و درک مفاهیم 2 تا پایان درس 13 مورخ 1393/02/13 ساعت 10 صبح **** آزمون میانترم درس خواندن و درک مفاهیم 3 تا پایان درس 15 مورخ 1393/02/20 ساعت 10 صبح ***** آزمون شفاهی درس گفت و شنود 2 برای دانشجویانی که حرف اول نام خانوادگی آنها (( الف تا ط )) می باشد مورخ 1393/02/06 و دانشجویانی که حرف اول نام خانوادگی آنها (( ظ تا ی )) می باشد مورخ 1393/02/13 در کلاس 129 برگزار می شود *****مهلت تحویل پروژه ترجمه انفرادی 2 تا پایان اردیبهشت و تنها برای دانشجویانی نمره اعلام خواهد که شخصا پروژه را به خود استاد تحویل داده و لیست اسامی را ا مضا کنند .  

آزمون میانترم دروس استاد صابری نسب - چهارشنبه 03 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس تاریخ ایران بعد از اسلام مورخ 7 اردیبهشت ساعت 9 برگزار می شود .*** آزمون میانترم درس مغرب و اندلس مورخ 14 اردیبهشت تا ص 107 ساعت 9 صبح برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس استاد بهشتی - چهارشنبه 03 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس اوقات فراغت با استاد بهشتی مورخ 1393/02/09 از فصلهای 1-2-3-5 در ساعت کلاس و درس صنایع دستی مورخ 1393/02/19 ساعت کلاس از درس 6 تا آخر برگزار می شود  

ازمون میانترم درس فارسی با استاد شجاعی - چهارشنبه 03 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس فارسی جمعه مورخ 1393/02/19 از اول کتاب تا سر درس 17 بصورت تستی برگزار می شود ضمنا 9 صبح فقط آقایان و ساعت 11 فقط خانمها آزمون دارند  

اطلاعیه در خصوص دروس استاد معظمی - چهارشنبه 03 اردیبهشت ماه 1393
درس گرافیک کامپیوتر با استاد معظمی مورخ 1393/02/07 برگزار نمی شود جبرانی آن سه شنبه مورخ 93/02/16 ساعت 11-8 برگزار می شود .**** در ضمن آزمایشگاه سیستم عامل مورخ 93/02/18 ساعت 14-08 برگزار می شود **** آزمون مجدد درس نظریه گراف یکشنبه مورخ 93/02/14 ساعت 12:30 از فصل 1 تا انتهای فصل هفتم برگزار می شود .  

اطلاعیه درخصوص تشکیل کلاسهای استاد اسکندری
چهارشنبه مورخ 1393/02/03 کلاسهای استاد اسکندری برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام می شود  

آزمون میانترم استاد منصوریان - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس نگارش فارسی مورخ 1393/02/08 ساعت 8 صبح از ص 1 تا پایان ص 60 برگزار می شود .***آزمون میانترم درس آشنایی با ادیبات معاصر مورخ 1393/02/08 ساعت 10 تا پایان ص 60 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس واژه شناسی مورخ 1393/02/09 ساعت 9 صبح برگزار می شود .  

آزمون میانترم - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس اقتصاد عمومی 1با استاد رستمی مورخ 1393/02/06 ساعت 12 برگزار می شود  

آزمون میانترم دروس استاد نجاتبخش - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
آزمون فیزیک عمومی رشته زیست مورخ 1393/02/07 ساعت 13 برگزار می شود  

آزمون میانترم استاد تیموری - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس حقوق تجارت 2 رشته الهیات مورخ 1393/02/08 ساعت 12 تا پایان ص 130 برگزار می شود .  

قابل توجه دانشجویان رشته شیمی و مهندسی صنایع - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
کلاس آزمایشگاه فیزیک پایه1 رشته شیمی و مهندسی صنایع پنجشنبه 4 اردیبهشت ساعت 8 الی11 برگزار میگردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته شیمی و مهندسی صنایع - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
کلاس آزمایشگاه فیزیک پایه1 رشته شیمی و مهندسی صنایع پنجشنبه 4 اردیبهشت ساعت 8 الی11 برگزار میگردد.  

اطلاعیه در خصوص دروس بدون منبع رشته رياضيات و كاربردها - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
منبع درس نظریه مجموعه ها ی فازی کتابب تئوری مجموعه های فازی و کاربردهای آن (رشته رياضيات و كاربردها) نوشته مرتضی زاهدی نشر کتاب دانشگاهی می باشد . منبع درس مباحثي در رياضيات كاربردي کتاب برنامه ریزی کاربردی نوشته استیفن پی .برادلی و ترجمه هدایت ذکائی و دکتر حسین تقی زاده کافکی می باشد .  

آزمون میانترم - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
آزمون میانترم درس ارزیابی کار و زمان رشته مهندسی صنایع و درس کار سنجی رشته مدیریت صنعتی 12 اردیبهشت 93 از فصول 2و3 در ساعت کلاس برگزار میگردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم ذخیره و بازیابی اطلاعات(استاد دادخواه) سه شنبه 2/2/93 ساعت 16:30 از فصل اول تا صفحه 187 برگزار میگردد. ----- آزمون میانترم مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(استاد دادخواه) یکشنبه 7/2/93 ساعت 16:30 از فصل1 تا پایان فصل8 برگزار میگردد.  

آزمون میانترم دروس دکتر تاجمیر ریاحی - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم بهره وری و تجزیه وتحلیل در بخش صنعت مورخ 1393/02/12 ساعت 12 تا پایان فصل 5 *** ازمون میانترم روابط صنعتی مورخ 1393/02/19 تا پایان فصل 7 ساعت کلاس ( ساعت 8) *** آزمون میانترم درس مبانی مدیریت صنعتی مورخ 1393/02/26 تا پایان فصل هفتم ساعت کلاس برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس استاد قجاوند - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
ازمون میانترم درس حقوق جزای عمومی 1 از کتاب اقای دکتر اردبیلی سه شنبه مورخ 1393/02/09 ساعت 15 *** حقوق جزای عمومی 2 تا صفحه 128 کتاب آقای دکتر اردبیلی سه شنبه مورخ 1392/02/02 ساعت 16 برگزار می شود  

آزمون میانترم استاد صالحی - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
ازمون میانترم درس ریخت زایی و اندام زایی مورخ 1393/02/03 ساعت 127 برگزار می شود .  

اطلاعیه درخصوص کار تحقیقی 1و 2 استاد سمیعی و کارتحقیقاتی و کارآموزی 1و 2 دکتر عباسی
جهت تحویل پروژه تحقیقاتی و پروژه عملی کارورزی 2 و1 با دکتر عباسی مورخ 1393/02/27 ساعت 9 صبح برگزار می شود . ****** زمان دفاع کار تحقیقی 1 و 2 با استاد سمیعی مورخ 1393/02/18 ساعت 14 می باشد  

آزمون میانترم دروس استاد سمیعی - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس حقوق اداری 2 مورخ 1393/02/04 از مطلب پلیس اداری تا آخر کتاب ساعت 8:30 **** آزمون میانترم درس حقوق اداری 1 مورخ 1393/02/04 از اول کتاب تا سر درس پلیس اداری ساعت 13:30 برگزار می شود .*** آزمون میانترم درس حقوق اساسی 2 مورخ 1393/02/11 ساعت 11 از کل کتاب *** و آزمون میانترم درس حقوق بین الملل 2 از فصل 7 تا آخر ساعت 15 بر گزار می شود .  

آزمون میانترم دروس گلسا حیدری - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس ساختمان داده ها مورخ 1393/02/07 ساعت 11 برگزار می شود . آزمون میانترم درس ریاضیات گسسته مورخ 1393/02/14 ساعت 8 صبح برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد جعفری ( علوم تربیتی ) - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم نمایش خلاق و قصه گویی مورخ 1393/02/20 ساعت 8 صبح از فصل 6 تا آخر فصل 9 برگزار می شود .*** آزمون میانترم اختلالات یادگیری مورخ 1393/02/20 ساعت 10 از فصل اول تا آخر فصل 4 و میانترم درس ادبیات کودکان مورخ 1393/02/20 ساعت 12 از فصل اول تا آخر فصل 6 برگزار می شود .  

آزمون پایان ترم دروس استاد افلاکیان - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
آزمون پایان ترم آزمایشگاه کامپیوتر با استاد افلاکیان مورخ 1393/02/06 ساعت کلاس برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس استاد مدینه - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
ازمون میانترم درس اصول حسابداری 1 ( گروه اول ) مورخ 27/02/1393 ساعت 8 صبح برگزار می شود .*** آزمون میانترم درس اصول حسابداری 1 ( گروه دوم ) مورخ 1393/02/27 ساعت11 برگزار می شود .*** میانترم حسابداری صنعتی 1 گروه اول مورخ 1393/02/20 ساعت 8 صبح و گروه دوم و سوم مورخ 1393/02/20 ساعت 11 برگزار می شود .**** آزمون میانترم درس اصول حسابداری 3 گروه اول مورخ 1393/02/28 ساعت 8 و گروه دوم ساعت 11 و گروه سوم مورخ 1393/02/16 ساعت 11 برگزار می شود  

آزمون میانترم دروس خانم قربانیان - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
ازمون میانترم درس مبانی جامعه شناسی رشته حقوق مورخ 1393/02/06 ساعت 10 صبح تا پایان فصل 8 برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس خانم حمصیان - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس زبان انگلیسی تخصصی ا رشته جهانگردی مورخ 1393/02/11 ساعت 13:30 از 5 درس اول برگزار می شود .  

آزمون میانترم - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس حقوق بین الملل عمومی و خصوصی مورخ 1393/02/13 ساعت کلاس برگزار می شود .  

آزمون میانترم و جبرانی دروس استاد دهقانپور - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس زبان تخصصی رشته کامپیوتر مورخ 15/02/1393 ساعت 14 **** ازمون میانترم درس مهندسی نرم افزار مورخ 1393/02/24 ساعت کلاس *** جبرانی درس مهندسی نرم افزار مورخ 1393/02/08 و 1393/02/15 ساعت 15-18 برگزار می شود  

آزمون میانترم استاد کمالی - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس سیستم دستمزد و حقوق رشته صنایع مورخ 1393/01/29 ساعت 10 صبح از فصل 1تا آخر 6 برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد سپهری زاده - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم ریاضی عمومی 1 رشته مهندسی صنایع مورخ 93/02/03 ساعت کلاسی برگزار می شود . **** آزمون میانترم درس ریاضی عمومی 1 رشته شیمی مورخ 93/02/03 ساعت کلاسی برگزار می شود . **** آزمون میانترم درس ریاضی عمومی 1 رشته زمین مورخ 1393/02/04 ساعت کلاسی برگزار می شود .  

آزمون میانترم دوس استاد جعفری - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس آمار و احتمال مهندسی رشته صنایع مورخ 93/02/17 ساعت 8 صبح از فصل 2-3-4 برگزار می شود .****آزمون میانترم درس برنامه ریزی تولید رشته صنایع مورخ 93/02/10 ساعت 11 از فصل 2-3 برگزار می شود .  

اطلاعیه - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
اصول حسابداری 2 با استاد رجبی از جمعه به پنج شنبه ساعت 15 -18 تغییر پیدا کرده است . کلاس 114 برگزار می شود .  

آزمون میانترم درس استاد اسکندری - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس سیستم های خرید و انبارداری و توزیع تا آخر فصل چهارم بصورت تستی مورخ 93/02/10 ساعت 9 صبح برگزار می شود  

آزمون میانترم استاد پورمند - استاد رجبی - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس زبان عمومی مورخ 93/02/02 ساعت کلاسی برگزار می شود .****** آزمون میانترم درس حسابداری صنعتی 3 با استاد رجبی مورخ 93/02/01 ساعت 15 برگزار می شود .  

آزمون میانترم دکتر محمدی - سه شنبه 26 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس مدیریت رفتار سازمانی با استاد محمدی مورخ 1393/01/31 ساعت 10 صبح و سمینار در مسائل بازاریابی از کتاب تمرین مدیریت مورخ 1393/02/08 ساعت 8:30 برگزار می شود .  

آزمون میانترم درس سیستم اطلاعات مدیریت گروه کامپیوتر - سه شنبه 26 فروردین ماه 1393
ازمون میانترم سیستم اطلاعات مدیریت گروه کامپیوتر مورخ 1393/02/08 ساعت 16 با استاد علی شهبازی برگزار می شود .  

آزمون میانترم درس فارسی استاد حیدری نسب - سه شنبه 26 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم فارسی با استاد حیدری مورخ 1393/02/16 ساعت 8 صبح تا آخر ص 159 برگزار می شود  

آزمون میانترم درس استاد امینی - سه شنبه 26 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس شیمی عمومی 2 با استاد امینی مورخ 1393/02/02 ساعت 10صبح برگزار می شود .  

اطلاعیه سه شنبه 26 فروردین ماه 1393
کلاسهای آزمایشگاه سیستم عامل با استاد معظمی پنج شنبه مورخ 1393/01/28 (گروههای 1 و 2 ) ساعت 12-08 برگزار می شود  

اطلاعیه - در خصوص درس کارورزی استاد شریفی - يكشنبه 24 فروردین ماه 1393
تمامی دانشجویانی که درس کارورزی 1 با استاد شریفی اخذ نموده اند شنبه مورخ 1393/01/30 ساعت 11 صبح به دانشگاه مراجعه نمایند .  

آزمون میانترم درس استاد صادقی - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس اصول فقه 1 با استاد صادقی ساعت 8 مورخ 1393/2/15 برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس استاد شکوهی - فتانه - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
ازمون میانترم درس مهندسی ارزش دوشنبه مورخ 1393/02/01 ساعت 15 تا آخر فاز خلاقیت *** آزمون درس تحقیق در عملیات 1 دوشنبه 1393/02/01 ساعت 10 صبح تا آخر فصل 4 *** کاربرد آمار در مهندسی صنایع دوشنبه مورخ 1393/02/08 ساعت 13 تا پایان فصل 4 برگزار می گردد .  

آزمون میانترم دروس استاد محمودیان - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس ترجمه اسناد 2 مورخ 1393/02/1 ساعت کلاس از دوبخش اول با استاد محمودیان برگزار می شود .*** ازمون میانترم درس آزمون سازی 6 بخش اول مورخ 1393/02/8 ساعت کلاس و زبان عمومی با استاد محمودیان مورخ 1393/01/27 ساعت 9 صبح از 6 درس اول برگزار می شود  

اطلاعیه - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
کلاس مباحث جاری در حسابداری با استاد نوربخش چهارشنبه مورخ 1393/01/27 ساعت 12 به جای پنج شنبه مورخ 1393/01/28 برگزار می شود در ضمن میانترم درس فوق مورخ 1393/02/11 ساعت 16:30 تشکیل می شود .  

آزمون میانترم - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم مبانی کامپیوتر با استاد جمالی مورخ 1393/01/26 برگزار می شود .*** آزمون میانترم درس حسابداری میانه 2 با استاد نادری تا پایان فصل 3 مورخ 1393/02/28 ساعت 15 برگزار می شود .**** آزمون مجدد درس طراحی الگوریتم مورخ 1393/02/09 از فصلهای 1-3-4-5-6 ساعت 8 صبح برگزار می شود  

آزمون دروس استاد قاسمی - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
آزمون آزمایشگاه حسابداری صنعتی 2 مورخ 1393/02/31 ساعت 12 *** آزمون گرافیک مورخ 1393/02/31 ساعت 10 برگزار می شود  

آزمون آزمایشگاههای آقای رحیمی - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
آزمایشگاه مدار منطقی مورخ 1393/02/28 ساعت کلاسی ** آزمایشگاه ریز پردازنده مورخ 1393/02/29 ساعت کلاسی **** آزمایشگاه مدار الکتریکی مورخ 1393/02/30 ساعت کلاس *** آزمایشگاه معماری مورخ 1393/02/31 ساعت کلاسی  

آزمون میانترم دروس استاد رستمی - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس مبانی علم اقتصاد مورخ 1393/01/26 ساعت 12 و درس مالیه بین الملل بااستاد رستمی مورخ 1393/02/02 ساعت 13 و ارزیابی طرحهای اقتصادی مورخ 1393/01/30 ساعت کلاس برگزار می شود  

آزمون میانترم - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس مدیریت استراتژیک رشته فناوری اطلاعات با استاد شیرعلی مورخ 14/02/1393 ساعت 9 از فصل اول کتاب تا پایان فصل چهارم برگزار می شود .****آزمون میانترم تجارت الکترونیکی رشته مهندسی فناوری اطلاعات مورخ 1393/02/07 ساعت 11 از چهار فصل اول کتاب برگزار می شود .  

آزمون میانترم - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
ازمون میانترم درس نانو شیمی مورخ 1393/02/14 ساعت کلاس و آزمون میانترم درس پلیمر مورخ 1393/02/21 ساعت کلاس برگزار می شود .  

اطلاعیه درخصوص تغییر و تشکیل کلاسها - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
درس اصول حسابداری رشته صنایع سه شنبه ها ساعت 17-13 با استاد موحد نیا برگزار می شود .*** ساعت کلاس درس اصول فقه 1 رشته الهیات از سه شنبه به دوشنبه ساعت 14 و اصول فقه 2 از سه شنبه به دوشنبه ساعت 16 بتغییر یافته است ***اولین جلسه کلاس جهانگردی ایران با استاد رضایی شنبه مورخ 1393/01/23 ساعت 8 صبح و درس هنرو معماری ایران 1 ساعت 10 صبح مورخ 1393/01/23 برگزار می شود ******** اولین جلسه درس روانشناسی اجتماعی رشته علوم تربیتی چهارشنبه مورخ 1393/01/27 ساعت 8 برگزار می شود . اولین جلسه درس روش تحقیق در علوم تربیتی با استاد مفتاق سه شنبه مورخ 1393/02/02 ساعت 11 برگزار می شود .شروع کلاس فیزیک 2 رشته زمین شناسی پنج شنبه مورخ 1393/01/21 ساعت 13 با استاد وزیری نژاد تشکیل می شود .*** اولین جلسه درس روان سنجی با استاد دکتر عباسی پنج شنبه مورخ 1393/01/28 ساعت 11 صبح برگزار می شود *** اولین جلسه درس نقشه خوانی با استاد گنجعلی رشته جهانگردی شنبه مورخ 1393/01/30 ساعت 13 برگزار می شود و اولین جلسه درس کلیات جغرافیا پنج شنبه مورخ 1393/01/28 ساعت 8 بااستاد گنجعلی رگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد رجبی - سعید - يكشنبه 24 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس پول و ارز و بانکداری مورخ 1393/02/08 ساعت 14 از درس 6 تا 9 برگزار می شود*** آزمون میانترم درس اقتصاد کلان 1393/02/02 از درس اول تا درس پنجم ساعت 14 برگزار می شود آزمون میانترم درس اقتصاد کلان مورخ 1393/02/16 از درس ششم تا دهم ساعت 14 برگزار می شود .  

اطلاعیه درخصوص درس استاد تاجمیر ریاحی - شنبه 23 فروردین ماه 1393
درس بهره وری و تجزیه و تحلیل دربخش صنعت با استاد ریاحی جمعه ساعت 12 برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس خانم دکتر سهرابی - شنبه 23 فروردین ماه 1393
ازمون میانترم درس زبان تخصصی شیمی با استاد سهرابی مورخ 1393/01/24 ساعت9 صبح کلاس 118 برگزار می شود .*** آزمون میانترم درس شیمی فیزیک 1 ساعت 11 مورخ 1393/01/30 کلاس 216 برگزار می شود .  

آزمون پایان ترم - شنبه 23 فروردین ماه 1393
آزمون پایان ترم درس آزمایشگاه شیمی عمومی 2 رشته شیمی با استاد باقری ساعت 10 صبح مورخ 1393/02/06 برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس خانم دکتر منانی - شنبه 23 فروردین ماه 1393
ازمون میانترم درس زمین شناسی صحرایی 1 مورخ 1393/02/06 ساعت 12 تا ص 72 و درس زمین شناسی زیر سطحی مورخ 1393/02/20 ساعت 10 تا ص 153 برگزار می شود ***آزمون میانترم درس سنگ های رسوبی مورخ 1393/02/13 ساعت 8 تا ص 167 *** ازمون میانترم درس میکرو فاسیس مورخ 1393/02/07 ساعت 10:30 تا ص 176 *** و آزمون میانترم درس زمین شناسی تاریخی مورخ 1393/02/08 ساعت 8 تا ص 172 *** آزمون میانترم درس رسوب شناسی مورخ 1393/02/01 ساعت 8 صبح تا ص 139 *** و آزمون میانترم درس محیطهای رسوبی مورخ 1393/02/07 ساعت 13 تا ص 127 برگزار می شود .  

آزمون میانترم خانم فروغ دهقان - شنبه 23 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس مقاله نویسی مورخ 1393/01/30 ساعت 8 صبح و درس نامه نگاری مورخ 1393/02/06 ساعت 10 صبح و آزمون میانترم درس ترجمه شفاهی 1 مورخ 1393/02/06 ساعت 12 صبح برگزار می شود .  

آزمون میانترم - شنبه 23 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس زبان تخصصیی رشته جغرافیا شنبه مورخ 13/02/1393 ساعت 13 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - شنبه 23 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس شبکه های کامپیوتری 2 مورخ 20/02/1393 و پایان ترم آزمایشگاه شبکه هم مورخ 1393/02/20 برگزار می شود .  

آزمون عملی - شنبه 23 فروردین ماه 1393
آزمون عملی درس کار آفرینی مورخ 30/01/1393 ساعت 9 با استاد معمار برگزار می شود .  

آزمون میانترم - شنبه 23 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس برنامه نویسی پیشرفته با استاد افلاکیان مورخ 30/01/1393 ساعت 9 صبح برگزار می شود .  

قابل توجه دانشجویانی که درس تفسیر موضوعی قرآن را اخذ نموده اند . پنج شنبه 01 اسفند ماه 1392
ادامه کلاسهای استاد غلامی در تاریخهای 06/02/1393و 13/02/1393و 20/02/1393برگزار می شود. ضمناً کلاسهای جبرانی ویژه خواهران در تاریخ 93/02/27 ساعت 10-8 و آزمون میانترم در تاریخ 93/02/27 ساعت 9/30 برگزار میگردد.  

آزمون میانترم استاد روح اللهی - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
ازمون میانترم درس فقه 4 رشته الهیات ساعت 15 و ازمون میانترم فقه 6 ساعت 13:30 مورخ 1393/01/27 برگزار می شود . *** ضمنا آدرس ایمیل استاد روح اللهی جهت طرح نوع سوال یا پیشنهادبرای استاد بشرح ذیل می باشد : rouhollahi2@yahoo.com  

آزمون میانترم استاد جمعه بیدختی - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
آزمون فیزیک 1 رشته صنایع و شیمی ساعت 8:30 و فیزیک 2 رشته صنایع ساعت 11 با استاد جمعه بیدختی مورخ 1393/02/10 برگزار می شود . ازمایشگاه فیزیک 2 مورخ 1393/02/10 ساعت 13 برگزار می شود .  

اطلاعیه درخصوص دروس بدون منبع رشته ریاضی - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
جهت هماهنگی و مشخص شدن منبع درس مباحثی در ریاضیات کاربردی و نظریه مجموعه فازی پنجشنبه مورخ 1393/01/28 ساعت 11 به دفتر اساتید خانم سپهری زاده مراجعه نمائید .  

آزمون میانترم - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس زبان عمومی با استاد محمودیان مورخ 1393/01/27 ساعت 9:15 تا پایان درس 6 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی استاد میرزائیان یکشنبه مورخ 1393/01/24 ساعت 11 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس حسابرسی 2 گروه حسابداری ساعت 9 صبح از فصل اول تا انتهای ص 130با استاد طالاری مورخ 1393/01/27 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس آمار واحتمالات کاربردی و مهندسی با استاد مهری مورخ 1393/01/27 ساعت 9 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی از فصلهای 1و 2و 3و 4 در مورخ 10/02/1393 ساعت کلاس و درس اصول طراحی کامپایلر مورخ 17/02/1393 ساعت کلاس از فصل اول تا ص 160 برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس دکتر مفتاق - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس روش تغییر و اصلاح رفتار تا پایان فصل 6 ساعت 8 صبح مورخ 93/01/25 *** آزمون میانترم آسیب شناسی روانی 2 تا پایان فصل اختلالات خوردن ساعت 8 صبح مورخ 93/01/25 برگزار می شود .**** آزمون میانترم درس روانشناسی رشد 1 تاپایان فصل 8 ساعت 10 صبح مورخ 93/01/25 برگزار می شود . آزمون میانترم درس متون تخصصی پیش دبستانی ساعت 10صبح از 5 فصل اول کتاب برگزار می شود .  

آزمون میانترم - سه شنبه 19 فروردین ماه 1393
آزموم میانترم درس ریاضیات عمومی 1 با کد 1111099 و ریاضی عمومی 1 رشته ریاضیات کاربردها و علوم کامپیوتر سنتی به کد 1111307 مورخ 1393/02/16 ساعت 8:30 با استاد شهسوارگر برگزار می شود .  

آزمون میانترم - سه شنبه 19 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس مهندسی نرم افزار 2 از 5 فصل اول مورخ 1393/01/26 رگزار می شود .  

آزمون میانترم - سه شنبه 19 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس سیستم عامل مورخ 1393/01/26 ساعت کلاس و درس گرافیک کامپیوتری مورخ 1393/02/21 ساعت کلاس برگزار می شود  

اطلاعیه - شنبه 16 فروردین ماه 1393
کلاسهای استاد نحریری مورخ 20/01/1393 برگزار نمی شود و تاریخ ازمون میانترم افرادی که 20/01/1393 باید آزمون میدادند مورخ 1393/02/03 تغییر پیدا کرد  

کلاس جبرانی - سه شنبه 19 فروردین ماه 1393
کلاس جبرانی درس پایگاه داده با استاد یاری نژاد مورخ 1393/01/23 ساعت 8 صبح و درس مهندسی نرم افزار 2 ساعت 11 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - سه شنبه 20 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس ترجمه پیشرفته 1 مورخ 26/01/1393 ساعت 9:30 و آزمون میانترم درس زبانشناسی 2 مورخ 02/02/1393 ساعت 11 با استاد شاه زیدی برگزار می شود .  

آزمون میانترم - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس فیزیک رشته زیست شناسی مورح 1393/01/21 ساعت کلاس برگزار می شود  

اطلاعیه - گروه زمین شناسی و جغرافیا - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
ریاضی 2 رشته زمین شناسی سه شنبه مورخ 1393/01/19 ساعت 14-12 در کلاس 118 و ریاضی 2 رشته جغرافیا سه شنبه مورخ 1393/01/19 ساعت 16-14 در کلاس 119 با استاد عباسی تشکیل می گردد  

آزمون میانترم - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
درس اصول فقه 4 مورخ 1393/02/01 ساعت 10 تا پایان ص 120 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس مهندسی فناوری اطلاعات 2 مورخ 1393/01/24 ساعت 13 برگزار میگردد.  

آزمون میانترم - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس تحلیل و طراحی سیستم های شی گرا مورخ 22/02/1393 ساعت 9 برگزار می شود  

آزمون میانترم - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس تکامل رشته زیست مورخ 1393/02/22 تا پایان فصل 5 برگزار می شود  

اطلاعیه - گروه حقوق - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
کلاسهای استاد هادیان مورخ 1393/01/18و 1393/01/19 برگزار نمی شود  

آزمون میانترم - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس جغرافیای زیستی مورخ 1393/01/25 ساعت کلاس تا انتهای فصل سوم برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس استاد شیخ فرشی - يكشنبه 17 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس زبان دوم ا مورخ 14/02/1393 ساعت 13:30 و زبان دوم 2 مورخ 1393/02/14 ساعت 14 و درس زبان انگلیسی 1 مورخ 1393/02/14 ساعت 13 برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس استاد گلی - يكشنبه 17 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس کلام 1 با استاد گلی یکشنبه مورخ 21/02/1393 ساعت 12 از اول کتاب تا پایان فصل پنجم *** آزمون میانترم درس کلام 2 یک شنبه مورخ 1393/02/14 ساعت 12 از اول کتاب تا ابتدای بخش 3*** آزمون میانترم درس علوم بلاغی یکشنبه مورخ 1393/02/07 ساعت 8 از اول کتاب تا ابتدای فصل پنجم *** آزمون میانترم حقوق جزای عمومی اسلام مورخ 1393/02/21 ساعت 8 از ابتدای کتاب تا ص 104 ***آزمون میانترم کلیات فلسفه اسلامی یکشنبه مورخ 1393/02/07 ساعت 12 از ابتدای کتاب تا ص 172 *** آزمون میانترم درس مهارتهای ترجمه یکشنبه مورخ 1393/02/07 ساعت 10 از اول کتاب تا ص 80 *** آزمون میانترم درس آیات الاحکام یکشنیه مورخ 1393/02/21 ساعت 10 از ابتدای تا پایان کتاب برگزار می شود .  

آزمون میانترم دروس استاد گلی - يكشنبه 17 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) گروه خواهران یکشنبه مورخ 1393/02/07 ساعت 14 و برادران مورخ یکشنبه مورخ 1393/02/14 ساعت 14 از ابتدای کتاب تا پایان فصل پنجم برگزار می شود .  

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت - يكشنبه 17 فروردین ماه 1393
درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن درسازمان با استاد شاهسواری یکشنبه مورخ 17/01/1393 تشکیل نمی شود و جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد  

اطلاعیه جهت دانشجویان رشته تاریخ - شنبه 16 فروردین ماه 1393
کلاسهای استاد علی نصیری یکشنبه مورخ 1393/01/17 برگزار نمی شود  

اطلاعیه - شنبه 16 فروردین ماه 1393
کلاس رفع اشکال پایانی کنترل کیفیت آماری رشته مدیریت صنعتی با استاد موذنی سه شنبه مورخ 1393/01/19 ساعت 13 برگزار می شود  

اصلاحیه آزمون - شنبه 16 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس اصول و روش تحقیق استاد احقاقی شنبه مورخ 1393/01/23 ساعت 16:30 برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد شیرین رحیمی - شنبه 16 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم زبان عمومی مورخ 1393/01/26 ساعت 14 و درس نگارش پیشرفته مورخ 1393/01/27 ساعت 10 برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد تحریری - شنبه 24 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس اقتصاد کلان با استاد تحریری گروه اول (شامل دانشجویان که درس مربوطه را ساعت 8 اخذ نموده اند ) تا پایان فصل پنجم مورخ 1393/02/03ساعت 12:30 برگزار می شود . و گروه دوم (شامل دانشجویان که درس مربوطه را ساعت 10 اخذ نموده اند) تا پایان فصل پنجم ساعت 12:30 مورخ 1393/01/27 برگزار می شود. == آخرین جلسه اقتصاد کلان در تاریخ 1393/01/23 در همان ساعات قبلی کلاسهاا برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد رضویان - شنبه 16 فروردین ماه 1393
آزمون میانترم درس آشنایی با دفاع مقدس ( گروه نیمه دوم ترم )‌روز شنبه مورخ 1393/02/06 از فصل اول تا فصل هشتم ساعت کلاس برگزار می شود  

آزمون میانترم دروس آقای بابایی - دوشنبه 26 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم مفاهیم و روش تدریس هنرمورخ 1393/01/22 ==== ازمون میانترم درس زبان آموزی مورخ 1393/01/29 === آزمون میانترم درس مدیریت آموزشی مورخ 1393/01/23 === ازمون میانترم مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی مورخ 1393/02/05 === آزمون میانترم متون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی مورخ 1393/02/12 ==== آزمون میانترم درس مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی مورخ 1393/01/25  

اطلاعیه - شنبه 24 اسفند ماه 1392
درس سیستم های اطلاعات مدیریت با استاد شاهسواری رشته صنایع و مدیریت از سه شنبه ها به پنج شنبه ها تغییر پیدا کرده است رشته مدیریت پنجشنبه ساعت 18-15 برگزار می شود و صنایع همان پنجشنبه ساعت 15-13 برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد خدادادزاده - شنبه 24 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس کاربرد طیف سنجی با استاد خدادادزاده مورخ 1393/01/17 ساعت 8 صبح و شیمی آلی 2 مورخ 1393/01/17 ساعت 11 برگزار می شود .  

قابل توجه دانشجویان که درس پروژه با استاد زمانی اخذ نموده اند : - شنبه 24 اسفند ماه 1392
کلاس پروژه استاد حسین زمانی پنج شنبه مورخ 1393/01/21 ساعت 14 برگزار می شود  

اطلاعیه در خصوص پروژه و کارورزی استاد عامری - شنبه 24 اسفند ماه 1392
کلیه دانشجویان که ادروس ذکر شده با استاد عامری را اخذ نموده اند وموفق نشده اند با استاد هماهنگی نمایند می توانند جهت مشخص شدن موضوع به آدرس اصفهان - خ شهید نیکبخت - پشت دادگستری نیکبخت - ساختمان اداری نیکبخت - طبقه پنجم - واحد 201 جناب استاد عامری زاده مراجعه نمایند .  

آزمون میانترم - شنبه 24 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم مبانی مهندسی برق مورخ 1393/01/30 و پایان ترم آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1393/01/23 برگزار می شود  

آزمون میانترم دکتر اسرافیلیان - چهارشنبه 21 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم دروس روانشناسی 1 و 2 رشته علوم تربیتی با دکتر اسرافیلیان چهارشنیه مورخ 17/02/1393 ساعت 10 صبح برگزار می شود  

اطلاعیه - چهارشنبه 21 اسفند ماه 1392
درس مدیریت کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی استاد سالاری پنجشنبه مورخ 1392/12/22 تشکیل نمی شود .  

اطلاعیه در خصوص کلاسهای فارسی استاد شجاعی - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
هردو گروه فارسی استاد شجاعی جمعه 23/12/1392 ساعت 10 صبح برگزار می شود و همچنین یک جلسه یکشنبه مورخ 25/12/1392 برگزار می شود که گروه اول ساعت 9 صبح و گروه دوم ساعت 11 صبح تشکیل می شود..  

اطلاعیه - چهارشنبه 21 اسفند ماه 1392
کلاسهای مدیریت مالی 2 با استاد زمانی پنج شنبه مورخ 1392/12/22 برگزار نمی شود  

آزمون میانترم دکتر باقری - چهارشنبه 21 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس شیمی آلی فلزی مورخ 1393/01/20 ساعت 13 تا ص 100=== آزمون میانترم درس شیمی محیط زیست مورخ 1393/01/27 ساعت 10 تا ص 96 === آزمون میانترم درس شیمی عمومی 2 مورخ 1393/01/23 ساعت 8 تا ص 210 برگزار می شود  

اطلاعیه - چهارشنبه 21 اسفند ماه 1392
کلاس های جبرانی فیزیک 1 استاد صفری در روز یکشنبه مورخ 25/12/1392 برگزار نمی شود  

اطلاعیه در خصوص تغییر ساعت کلاس حقوق مدنی 4 و 5 استاد میرشکاری - چهارشنبه 21 اسفند ماه 1392
بعد از تعطیلات عید ساعت کلاس دروس آقای میرشکاری درس حقوق مدنی 4 از ساعت 8 به ساعت 12 و حقوق مدنی 5 از ساعت 10 به 14 تغییر پیدا کرده است .  

اطلاعیه - سه شنبه 20 اسفند ماه 1392
شروع اولین جلسه کلاس درس مبانی جامعه شناسی رشته حقوق شنبه مورخ 1393/01/16 ساعت 12 و اولین جلسه مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری و مدیریتها شنبه مورخ 1393/01/16 ساعت 10 و شناخت روحیات ملل رشته جهانگردی ساعت 8 روز شنبه مورخ 1393/01/16 با استاد قربانیان تشکیل می شود .  

آزمون میانترم - چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392
ازمون میانترم درس میکروبیولوژی محیطی تا پایان گفتار 2با استاد میرباقری 1393/02/09 ساعت کلاس برگزار می شود .  

اطلاعیه کلاس عملی درس کاربرد آمار استاد موذنی - سه شنبه 20 اسفند ماه 1392
کلاس های عملی درس کاربرد آمار در مدیرت صنعتی استاد موذنی از تاریخ 04/02/1393 پنج شنبه ها ساعت 17-14 در کارگاه کامپیوتر برگزار می شود حضور در کلاس عملی الزامی است  

آزمون میانترم استاد موذنی - سه شنبه 20 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم کاربرد آمار در مدیریت صنعتی مورخ 1393/01/26 ساعت 15 از کل کتاب برگزار می شود == ازمون میانترم درس کنترل کیفیت آماری رشته مدیریت صنعتی مورخ 1393/02/09 ساعت 13 تا ص 250 برگزار می شود .  

ارائه روش تحقیق در تاریخ استاد عسکرانی - سه شنبه 20 اسفند ماه 1392
ازمون عملی روش تحقیق ارائه فعالیت های عملی (طرح تحقیق- فیش های منابع - فیش های مطالب ) مورخ 1393/01/18 ساعت 11:30و گزارش نهایی تحویل مقاله و ضمائم مورخ 1393/02/22 ساعت 11:30 می باشد .  

ازمون میانترم استاد عسکرانی - سه شنبه 20 اسفند ماه 1392
میانترم درس تاریخ تحولات ایران دردوره قاجار مورخ 1393/02/01 ساعت 8 صبح === میانترم درس فلسفه تاریخ مورخ 1393/02/01 ساعت 14:30 === میانترم کلیات و مبانی تاریخ مورخ 1393/02/08 ساعت 14:30 ==== میانترم تاریخ مطبوعات و احزاب سیاسی مورخ 1393/02/08 ساعت 14:30 === میانترم درس فرهنگ و تمدن اسلامی گروه اول مورخ 1393/02/15 ساعت 11:30 گروه دوم ساعت مورخ 1393/02/15 ساعت 13 برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد طباطبایی - سه شنبه 20 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم خلاقیت حل مساله و تفکر مورخ 26/01/1393 تا اخر فصل سوم و مدیریت استراتژیک مورخ 26/01/1393 از فصل 2و 3 و مورخ 09/02/1393 از فصل 4و 5 با استاد طباطبایی برگزار می شود  

آزمون میانترم - سه شنبه 20 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس مطالعات تطبیقی رشته جهانگردی مورخ 02/02/1393 ساعت 13 از ص 115 تا ص 175 برگزار می شود ... آزمون میانترم برنامه ریزی توسعه مورخ 1393/02/09 ساعت 10 از ص 1 تا ص 134 برگزار می شود .  

آزمون میانترم استاد رامین رحیمی - سه شنبه 20 اسفند ماه 1392
میان ترم درس مدار منطقی مورخ 31/01/1393 ساعت کلاس ..... میان ترم درس زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم مورخ 1393/02/17 ساعت کلاس .... میان ترم درس مدارهای الکترونیکی مورخ 1393/02/16 ساعت کلاس .... میان ترم درس ریز پردازنده مورخ 01/02/1393 ساعت کلاس برگزار می شود ...  

اطلاعیه - دوشنبه 19 اسفند ماه 1392
کلاسهای استاد رستمی سه شنبه مورخ 20/12/1392 برگزار نمی شود .  

آزمون میانترم - يكشنبه 18 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس اصول حسابداری 2 از فصول 4و5و7 بصورت تشریحی و از 3 نمره در دوگروه برگزار می شود گروه اول ساعت 8 و گروه دوم ساعت 11 روز جمعه مورخ 23/12/1392 می باشد .  

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر درس مهندسی نرم افزار با استاد دهقانپور - يكشنبه 18 اسفند ماه 1392
تمامی دانشجویانی که زمان کنفرانس برایشان تعیین شده بود ؛ برنامه کنفرانس طبق برنامه قبلی پابرجاست و دانشجویان محترم بعد از عید ارائه درس مربوطه را دارند .  

اطلاعیه - يكشنبه 18 اسفند ماه 1392
پروژه با استاد تحریری چهارشنبه مورخ 21/12/1392 ساعت 12 برگزار می شود  

اطلاعیه - يكشنبه 18 اسفند ماه 1392
کلاس فوق برنامه درس اقتصاد کلان استاد تحریری مورخ 24/12/1392 گروه اول ساعت 8 و گروه دوم ساعت 10 برگزار می شود . حضور تمامی دانشجویان الزامیست  

آزمون میانترم - يكشنبه 18 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس مدیریت بازاریابی و زبان تخصصی با استاد شکیب مورخ 21/01/1393 ساعت کلاس برگزار می شود . مدیریت بازار یابی از 7 فصل اول و زبان تخصصی از 2 فصل اول  

اطلاعیه - يكشنبه 18 اسفند ماه 1392
آزمایشگاه سیستم عامل استادمعظمی پنج شنبه 22/12/1392 ساعت 8 صبح در آزمایشگاه زبان تشکیل می شود .  

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه با استاد شیرعلی اخذنموده اند : - يكشنبه 18 اسفند ماه 1392
جهت جلسه توجیهی به وب سایت استاد مراجعه نمایند :www.ostadiran.ir/shirali  

اطلاعیه - چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392
فیزیک 2 رشته شیمی پنجشنبه مورخ 15/12/1392 ( ستاد وزیری نژاد ) تشکیل نمی شود .  

دانشجویان محترم صنایع - چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392
کلاس زبان تخصصی رشته مهندسی صنایع با استاد مقدس سه شنبه ها ساعت 11:30 تشکیلمیگردد.  

اطلاعیه - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
بدلیل تغییربرنامه کلاسی بعضی از رشته ها در زمان حذف و اضافه ؛اخذ پرینت انتخاب واحد جدید یا همان گزارش 101 الزامیست ...  

اطلاعیه - يكشنبه 11 اسفند ماه 1392
درس کار تحقیقی 1و 2 با استاد سمیعی پنجشنبه مورخ 15/12/1392 ساعت 12 کلاس 216برگزار می شود.  

اطلاعیه - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
درس پروژه مدیریت بازرگابی با استاد نصر 17/12/1392 ساعت 12برگزار می شود .  

اطلاعیه درخصوص کلاسهای خانم حاجتی و آقای کمالی - سه شنبه 13 اسفند ماه 1392
پنجشنبه مورخ 1392/12/16 کلاس حسابرسی و میانه 1 استاد حاجتی برگزار نمی شود  

قابل توجه دانشجویان حقوق - سه شنبه 13 اسفند ماه 1392
درس کارتحقیقی 1و 2با استاد هادیان دو شنبه مورخ ساعت 1392/12/19 ساعت 15 برگزار می شود  

قابل توجه دانشجویان رشته صنایع و صنعتی - سه شنبه 13 اسفند ماه 1392
دروس ارزیابی کارو زمان و کارسنجی و سیستم پرداخت حقوق با استاد کمالی جمعه مورخ 16/12/1392 برگزار نمی شود  

آزمون میانترم - شنبه 10 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس متون حقوقی 2 مورخ 26/1/1393 ساعت 10 از درس 12 تا پایان درس 14 بااستاد صادقی برگزار می شود ...................... آزمون میانترم درس متون حقوقی 1 با استاد صادقی مورخ 26/01/1393 ساعت 12 از درس 19تا پایان درس 23 برگزار می شود  

قابل توجه دانشجویان رشته جهانگردی - سه شنبه 13 اسفند ماه 1392
کلاس گذراندن اوقات فراغت سه شنبه مورخ 13/12/1392 برگزار نمی شود  

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق - سه شنبه 13 اسفند ماه 1392
چهارشنبه مورخ 14/12/92 کلاسهای استاد جواد بهارلو تشکیل نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد .  

اطلاعیه - سه شنبه 13 اسفند ماه 1392
به اطلاع دانشجویان محترمی که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری یا مدیریت و مهندسی نرم افزار و زبان تخصصی گروه کامپیوتر و حتی آزمایشگاه کامپیوتر با خانم مهشید دهقانپور اخذ نموده اند میرساند که کلاسهای استاد مربوطه از مورخ 17/12/92 لغایت 26/12/92 برگزار نمی شود و جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد  

آزمون میانترم - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
ازمون میانترم درس حسابداری صنعتی 3 با استاد رجبی مورخ 1392 /12/24 ساعت 15:30 از فصول 1تا 3 بصورت تشریحی برگزار میشود  

اطلاعیه - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
درس حسابداری پیشرفته 1 با استاد رجبی سه شنبه مورخ 1393/12/13 تشکیل نمی گردد جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد .  

آزمون میانترم - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس فلسفه فقه از اول فصل 5 تا آخر فصل 8 مورخ 92/12/19 ساعت 8:30 برگزار می شود... آزمون میان ترم درس آشنایی با ادیان بزرگ از اول کتاب تا ص 102 مورخ 92/12/19 ساعت 10 صبح برگزار می شود  

آزمون میانترم استاد آیت - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس اصول و مبانی مدیریت مورخ 1392/12/19 ساعت 9 صبح و درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی مورخ 92/12/19 ساعت 12:30 و درس مبانی فناوری اطلاعات مورخ 92/02/03 ساعت 9:30 و کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی مورخ 92/12/18 ساعت 9 صبح تشکیل می شود .  

اطلاعیه - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
درس پروژه با استاد رجبی مورخ 20/12/1392 ساعت 17 برگزار می شود  

اطلاعیه - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
کلاسهای درس روشهای تغییر و اصلاح و روانشناسی رشد 1 مورخ 26/12/1392 تشکیل نمی شود و جبرانی آن مورخ 20/01/1393 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس تجارت الکترونیک 2 با استاد نجفی مورخ 1393/02/01 ساعت 8:30 از ص 261 تا 346 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - دوشنبه 12 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس فرانسه 1 مورخ 31/01/1393 ساعت 14 و آزمون میانترم درس فرانسه 2 ساعت 15 مورخ 1393/02/07 و آزمون میانترم زبان انگلیسی 1 رشته جهانگردی با استاد شیخ فرشی مورخ 1393/02/14 ساعت 12 برگزار می شود  

آزمون میانترم - يكشنبه 11 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس پروتوزئولوژی یکشنبه مورخ 25/12/1392 ساعت 10 تا صفحه 89 برگزار می شود  

آزمون میانترم - يكشنبه 11 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس مبانی سنجش از دور با استاد حسینعلی پور 24/01/1393 از ابتدای کتاب تا پایان ص 96 (کتاب اصول علم سنجش از دور )ساعت کلاس برگزار می شود  

اطلاعیه - يكشنبه 11 اسفند ماه 1392
کلاس درس حسابداری پیشرفته 2 با استاد عابدی دوشنبه مورخ 12/12/12392 برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد  

آزمون میانترم - يكشنبه 11 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس انقلاب اسلامی با استاد امامی یکشنبه مورخ 18/12/1392 ساعت 15 از فصل اول تا آخر فصل پنج برگزار می شود  

آزمون میانترم - يكشنبه 11 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 93/01/24 ساعت خود کلاس برگزار می شود .  

آزمون میانترم - يكشنبه 11 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس اصول محاسبات شیمی صنعتی یکشنبه مورخ 18/12/1392 ساعت 8 از فصل اول و دوم تاص 92 برگزار می شود ................. آزمون میانترم شیمی صنعتی 2 یکشنبه مورخ 24/01/1393 از فصول 17-19-20 برگزار میگردد.  

اطلاعیه - يكشنبه 11 اسفند ماه 1392
درس مدیریت تولید با استاد ابوطالبی روز جمعه مورخ 16/12/1392 برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد  

آزمون میانترم - شنبه 10 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم زبان تخصصی 1 رشته حسابداری مورخ 1392/12/17 از سه فصل اول کتاب ساعت 8:30 برگزار می شود ..............ازمون میانترم زبان تخصصی 2 رشته حسابداری مورخ 1393/12/17 از سه فصل اول کتاب ساعت 10:30 برگزار می شود .................آزمون میانترم ترجمه شفاهی 3 بصورت آزمون شفاهی و ارائه مقاله شنبه مورخ 23/01/1393 ساعت 13:30 می باشد .  

آزمون میانترم استاد محسن حیدری - شنبه 10 اسفند ماه 1392
آزمون درس مهندسی فناوری اطلاعات 1 مورخ 13/02/1393 از فصل 5و 6و 7 با استاد حیدری برگزار می شود و شبکه های کامپیوتری 1 از فصل های 1و2 و 3 مورخ 07/02/1393 برگزار می شود و مباحث نو در فناوری اطلاعات مورخ 1393/02/17 از فصل 1 تا پایان فصل 5 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - شنبه 10 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس بررسی آثار اسلامی 16/01/1393 ساعت 11 و روش تحقیق 1 همان 16/01/1393 ساعت 12 با استاد احقاقی برگزار می شود .  

اطلاعیه - شنبه 10 اسفند ماه 1392
کلاسهای استاد گودرزی رشته تاریخ از روز 1392/12/17 به 1392/12/24 تغییر پیدا کرده است .  

اطلاعیه - شنبه 10 اسفند ماه 1392
کلاسهای استاد شیرعلی یکشنبه مورخ 1392/12/13 برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام می شود .  

اطلاعیه - شنبه 10 اسفند ماه 1392
کلاس پروژه و کارورزی و کارآموزی با استاد رخ فرد یکشنبه مورخ 18/12/1392 ساعت 15:30 برگزار می شود  

اطلاعیه - شنبه 10 اسفند ماه 1392
کلاس پروژه و کارورزی و کارآموزی با استاد عامری چهارشنبه مورخ 14/12/1392 ساعت 15:30 برگزار می شود  

اطلاعیه - شنبه 10 اسفند ماه 1392
جبرانی کلاس مهندسی نرم افزار 2 دوشنبه مورخ 19/12/1392 ساعت 13:30 برگزار می شود  

اطلاعیه - شنبه 10 اسفند ماه 1392
سه شنبه مورخ 13/12/1392 کلیه کلاسهای استاد یاری نژاد برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد.  

آزمون میانترم - شنبه 10 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس پول و ارز و بانکداری مورخ 12/12/1392 یا 19/12/1392 ساعت 14:30 تا پایان فصل پنجم برگزار می شود .0000000  

آزمون میانترم - شنبه 10 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس مبانی روش تحقیق مدیریت شنبه مورخ 10/12/1392 تا پایان فصل ششم کتاب (‌ص 200) ساعت 12 برگزار می شود . آزمون میانترم زبان تخصصی 2 رشته مدیریت مورخ 17/12/1392 تا پایان درس5 کتاب برگزار می شود  

آزمون میانترم - شنبه 10 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس اصول و روش ترجمه گروه مترجمی مورخ 18/12/1393 ساعت 12 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - شنبه 10 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس تاریخ تحولات از سامانی و... مورخ 17/01/1393 ساعت 9:30 تا آخرفصل 4 برگزار می شود ........ آزمون میانترم درس تاریخ یونان و روم مورخ 24/01/1393 تا آخر فصل 5 ساعت 10:30 برگزار می شود .  

اطلاعیه - يكشنبه 04 اسفند ماه 1392
کلاس شبکه 2 و آزمایشگاه شبکه شنبه مورخ 10/12/1392 تشکیل نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام می شود کلیه کلاسهای استاد معظمی از مورخ 08/12/1392 لغایت 16/12/1392 برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام می شود .  

آزمون میانترم - شنبه 10 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس برنامه ریزی تولید مورخ 20/01/1393 از فصل 2 و 3 برگزار می شود  

آزمون میانترم - شنبه 10 اسفند ماه 1392
ازمون میانترم درس فنون یادگیری زبان شنبه مورخ 17/12/1392 ساعت 14 برگزار می شود  

اطلاعیه - شنبه 10 اسفند ماه 1392
شنبه مورخ 10/12/1392 درس مقاله نویسی و نامه نگاری با استاد دهقانیان برگزار نمی شود .  

اطلاعیه - چهارشنبه 07 اسفند ماه 1392
دانشجویان عزیزی که درس پروژه با استاد شهسواری اخذ نموده اند دوشنبه مورخ 12/12/1392 ساعت 14 به دانشگاه مراجعه نمایند .  

اطلاعیه - چهارشنبه 07 اسفند ماه 1392
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری : درس روانشناسی عمومی از نیمه اول ترم به نیمه دوم تغییر پیدا کرده است  

آزمون میانترم - چهارشنبه 07 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس تاریخ ایران در دوره مغول مورخ 17/12/1392 تا صفحه 140 برگزار می شود ............... ازمون میانترم تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید مورخ 10/12/1392 و تا صفحه 210 برگزار می شود  

اطلاعیه - شنبه 03 اسفند ماه 1392
دانشجویان عزیزی که درس کار تحقیقی 1و کار تحقیقی 2 با استاد انصاری اخذ نموده اند سه شنبه مورخ 20/12/1392 ساعت 16:30 برگزار می شود  

آزمون میانترم - يكشنبه 04 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس انقلاب اسلامی ( نیمه اول ترم )‌مورخ 18/12/1392 ساعت 15 تا پایان فصل اول برگزار می شود.  

اطلاعیه - يكشنبه 04 اسفند ماه 1392
دانشجویان عزیزی که درس کارورزی با استاد اسکندری اخذ نموده اند چهارشنبه مورخ 07/12/1392 ساعت 9 به دانشگاه مراجعه نمایند حضور تمامی دانشجویان الزامی است  

اطلاعیه - يكشنبه 04 اسفند ماه 1392
کلیه دانشجویان که درس آمار و احتمال و آمار توصیفی با استاد خزاعی اخذ نموده اند شنبه مورخ 10/12/1392 برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد.  

اطلاعیه - يكشنبه 04 اسفند ماه 1392
درس حقوق اداری 1و 2 و حقوق اساسی 2 و حقوق بین الملل با استاد سمیعی پنج شنبه مورخ 08/12/1392 برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام می شود  

اطلاعیه - يكشنبه 04 اسفند ماه 1392
دانشجویان محترمی که درس آزمایشگاه سیستم عامل با استاد معظمی اخذذ نموده اند پنجشنبه مورخ 08/12/1392 و 15/12/1392 برگزار نمی شود و جبرانی آن متعاقبا اعلام می شود .  

آزمون میانترم - شنبه 03 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده مورخ 10/12/1392 ساعت 9 صبح تا صفحه 124صبح برگزار می شود  

اطلاعیه - شنبه 03 اسفند ماه 1392
قابل توجه کلیه دانشجویان محترمی که درس کارورزی با استاد شریفی اخذ نموده اند مورخ 10/12/1392 ساعت 10 صبح به کلاس 217 استاد شریفی مراجعه نمایند  

ازمون میانترم - شنبه 03 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس خواندن و درک مفاهیم 1 مورخ 16/01/1393 ساعت 8 تا انتهای فصل 8 برگزار می شود ومیانترم درس کاربرد اصطلاحات تا انتهای فصل هشتم و درس نمونه های شعر ساده انگلیسی تا انتهای بخش چهارم مورخ 16/01/1393 ساعت 8 برگزار می شود .  

آزمون میانترم - شنبه 03 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس گفت و شنود 1 با استاد قریشیان مورخ 17/12 ساعت 10 تا انتهای فصل 6 برگزار می شود  

اطلاعیه
کلیه دانشجویان محترمی که با استاد عباسی درس پروژه و کارورزی و کارآموزی اخذ نموده اند شنبه مورخ 10/12/1392 جهت هماهنگی موضوع به کلاس 130 دکتر عباسی مراجعه نماید حضور تمامی دانشجویان الزامی است  

آزمون میانترم - شنبه 03 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس نظریه گراف با استاد معظمی 25/12/1392 ساعت کلاس برگزار می شود  

آزمون میانترم - پنج شنبه 01 اسفند ماه 1392
میانترم درس فنون یادگیری زبان روز شنبه 12/10 ساعت 16-14 در کلاس 129برگزار میشود.  

آزمون میانترم - پنج شنبه 01 اسفند ماه 1392
میانترم درس در آمدی بر ادیات انگلیسی 2 روز یکشنبه 12/11 ساعت 14-12 در کلاس 127 برگزار می گردد.  

آزمون میانترم - پنج شنبه 01 اسفند ماه 1392
میانترم درس ترجمه متون ساده روز دوشنبه 12/05 ساعت 14-12 کلاس 127 برگزار میشود.  

آزمون میانترم - پنج شنبه 01 اسفند ماه 1392
میانترم درس ترجمه متون ادبی دوشنبه 12/05 ساعت 12-10 در کلاس 127 برگزار می شود.  

آزمون میانترم - پنج شنبه 01 اسفند ماه 1392
آزمون میانترم درس نمونه های نثر ساده روز یکشنبه 12/04 ساعت 12-10 کلاس 127 برگزار می شود.(تا آخر درس 6)  

برگزاري آزمايشگاه سيستم عامل - سه شنبه 29 بهمن ماه 1392
آزمايشگاه درس سيستم عامل روز پنج شنبه 01/12/92 ساعت 12-8 برگزار مي گردد.  

آزمون ميانترم - سه شنبه 29 بهمن ماه 1392
آزمون ميانترم درس سيستم عامل در تاريخ 19/01/93 برگزار مي گردد.  

آزمون ميانترم - سه شنبه 29 بهمن ماه 1392
آزمون ميانترم درس نظريه محاسبات در تاريخ 26/01/93 برگزار مي گردد.  

ميان ترم - سه شنبه 29 بهمن ماه 1392
آزمون ميانترم درس طراحي الگوريتم در تاريخ 25/12/92 برگزار ميگردد.  

قابل توجه کلیه دانشجویان که درس دفاع مقدس اخذ نموده اند - شنبه 19 بهمن ماه 1392
آزمون میانترم درس دفاع مقدس (‌نیمه اول ترم ) شنبه مورخ 10/12/1392 از فصل اول تا اول فصل نهم آزاد سازی مناطق اشغالی برگزار می شود  

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر - شنبه 19 بهمن ماه 1392
درس ساختمان گسسته وذرس ساختمان داده با استاد گلسا حیدری این هفته مورخ 20/11/1392 برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد.  

اطلاعیه - سه شنبه 03 دی ماه 1392
دانشجویان محترمی که درس پروژه با استاد تحریری اخذنموده اند جهت مشخص نمودن زمان تحویل پروِژه مربوطه حتما با استاد تحریری تماس بگیرند .  

   

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا